سفارش تبلیغ
سرور اختصاصی
سرور اختصاصی
اوج دانش، قدرت تشخیص اخلاقی ونمایاندن پسندیده آن و ریشه کن کردن ناپسند آن است [امام علی علیه السلام]